Bác Sĩ Lương Trung Hiếu


  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại Học Y Hà Nội
  • Học Comestic Dermatology tại viện Da Liễu Trung Ương
  • Công tác tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung
  • Công tác tại Saigon Smile spa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *